Wsparcie techniczne i zapewnienie ciągłości usług

Ambitne projekty potrzebują pewnej ręki na etapie tworzenia. Wymagają także szczególnej opieki w trakcie swojego życia.

Choć 200% satysfakcji przynosi nam rozwijanie nowych projektów, nie zostawiamy naszych klientów z tymi już  zrealizowanymi. Zapewniamy wsparcie techniczne, aby wszystko działało na 100% , a nawet więcej- by było dalej udoskonalane zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. 

Przyjmujemy również pod opiekę serwisową i rozwojową projekty zrealizowane przez inne agencje lub freelancerów.

Podstawowe modele współpracy to:

  • Zapewnienie ciągłości usług (SLA)
  • Dni deweloperskie + zapewnienie ciągłości usług (SLA)

Zapewnienie ciągłości usług - może obejmować cały stos technologiczny łącznie z hostingiem (tradycyjnym i cloud). Przy podpisywaniu każdej umowy zapewnienia ciągłości usług definiujemy SLA-  dokument określający wartości graniczne naszej pracy, takie jak czas reakcji czy przywrócenia usługi.

Dni deweloperskie - to atrakcyjna oferta dla tych, których projekty "żyją" po wdrożeniu. Zazwyczaj gwarantujemy klientom 2 dni, podczas których deweloperzy realizują uzgodnione wcześniej zadania.

Zapewnij swoim serwisom niezawodną opiekę!

 

Profile picture for user Tomasz Gawłowski
Tomasz
CEO